superko.sk Online pracovné listy Magické štvorce – Sčítanie s prechodom do 20

Magické štvorce – Sčítanie s prechodom do 20

Doplňte čísla do prázdnych políčok tak, aby súčet čísel v každom riadku, stĺpci a uhlopriečke bol rovnaký.

4 9() 2
3() 5 7()
8 1() 6
9() 2() 7
4() 6 8()
5 10() 3
7() 0 5
2() 4() 6()
3 8 1
8 3() 4()
1 5 9()
6 7() 2
7() 8() 3
2() 6 10
9 4() 5()
3() 2() 7
8() 4 0()
1 6() 5

Súvisiace články