superko.sk Matematické pyramídy Sčítacia pyramída – sčítanie dvojciferných čísel bez prechodu

Sčítacia pyramída – sčítanie dvojciferných čísel bez prechodu

Vyšplhajte na pyramídu!

Sčítajte čísla v susedných obdĺžnikoch a výsledok napíšte do obdĺžnika v strede nad nimi.

Matematickú pyramídu si môžete stiahnuť aj ako pracovný list:

Sčítacia pyramída

99
56
43
24
32
11

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vpravo:98, 52

59
28
31
17
11
20

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:32, 58

99
55
54
23
32
22

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vpravo:98, 53

79
44
35
21
23
12

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:77, 78

97
33
64
10
23
41

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vľavo:65, 96

77
44
33
33
11
22

A tieto čísla nepotrebujem, ale viem, že menšie bude vpravo:66, 55

Súvisiace články